Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Międzynarodowa konferencja dotycząca wojny w Ukrainie!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze oraz Akademia Zamojska są organizatorami międzynarodowej konferencji „Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie”, która odbędzie się 19-20 października 2023 r. w Zamościu. 

Wydarzenie ma na celu spotkanie środowisk akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy, a także wymianę refleksji naukowych, przeżyć i doświadczeń organizacyjnych związanych z agresją Federacji Rosyjskiej oraz udzielaniem pomocy humanitarnej.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty naukowe w ramach bloku historyczno-prawnego oraz polityczno-gospodarczego. Prelegenci poruszą zagadnienia dotyczące relacji polsko-ukraińskich oraz państw trzecich, w tym związane z propagandą, kwestiami wyznaniowymi,  agresji zbrojnej w ujęciu prawa międzynarodowego, inicjatywy Trójmorza, prowadzenia wojny hybrydowej, ochrony granic państwowych oraz wpływu tych wydarzeń na środowiska naukowe.

W bloku konferencyjnym „POLSK SOLIDARNA” zostanie wyświetlony reportaż TVP3 Lublin o pomocy udzielanej Ukrainie oraz głos zabiorą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Rejonowej Administracji Lwowskiej, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze-Ukraina, samorządów należących do Euroregionu Roztocze oraz organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.


Data publikacji: 13.10.2023

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców