Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Międzynarodowa konferencja w Zamościu!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze oraz Akademia Zamojska 19-20 października 2023 roku byli gospodarzami międzynarodowej konferencji „Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie”.

Wydarzenie było okazją do wysłuchania referatów naukowych oraz zaprezentowania doświadczeń związanych z udzielaniem pomocy Ukrainie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz samorządowcy z Polski i Ukrainy.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Akademii Zamojskiej, następnie prezes zarządu Euroregionu Roztocze i burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski powitał prelegentów oraz zaproszonych gości.

W bloku historyczno-prawnym referaty wygłosili:

1. dr hab. Artur Górak, prof. UKSW,z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Historia XIX wieku w propagandzie rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę i jej stosunki z Polską”;

2. dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj, z Akademii Sztuki Wojennej – „Ewolucja statusu prawnego nieruchomości należących do kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce w XX i XXI wieku”;

3. mgr Daniel Mielnik – „Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w perspektywie
międzynarodowego prawa karnego. Deskrypcja oraz eksplikacja zagadnienia”;

4. dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UR, z Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Stanowisko Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku”;

5. dr Anna Szachoń-Pszenny oraz dr Agnieszka Zaręba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – „Instrumentalizacja migrantów jako forma destabilizacji bezpieczeństwa na wschodniej granicy zewnętrznej UE w kontekście wojny w Ukrainie”.  Moderatorem bloku był Jarosław Joniec – dyrektor biura Euroregionu Roztocze.

            W bloku polityczno-gospodarczym miały miejsce następujące prelekcje:

1. doc. Viktoria Ivashchenko oraz doc. Yulia Kiselyova z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina – „Елітні біженці”?: Самоідентифікація та практики професійної самомобілізації українських академічних мігрантів”;

2. dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –  „Inicjatywa Trójmorza szansą na makroregionalny rozwój Europy Środkowo-Wschodniej”;  

3. dr inż. gen. Andrzej Knap, Akademia Zamojska – „Wojna rosyjsko-ukraińska i jej militarne uwarunkowania”;

4. dr płk. Ryszard Suduł, Akademia Zamojska – „Granica Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w obliczu wojny na Ukrainie. Analiza porównawcza skali ruchu granicznego i uwarunkowań przekraczania granicy”

5. on-line: prof. Olha Demianchuk, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska – „Українська економіка в умовах війни: фіскальний сектор, монетарна, валютна та боргова політика”. Moderatorem bloku polityczno-gospodarczego był dr Łukasz Potocki – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Zamojskiej.

Artykuły przygotowane w ramach konferencji „Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie”.

Streszczenia artykułów oraz ich tłumaczenia na język angielski i ukraiński.

Teksty zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu jednego z czasopism naukowych Akademii Zamojskiej.        

Drugi dzień obrad – „Polska Solidarna” rozpoczął się emisją reportażu TVP3 Lublin dotyczącego pomocy udzielonej Ukrainie. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Tomasza Orłowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – „Ukraina na drodze do UE: Szanse i wyzwania dla Polski”. Następnie głos zabrali goście z Ukrainy: Krystyna Zamuła, Przewodnicząca Wojskowej Rejonowej Administracji Lwowskiej oraz Oleg Volski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Roztocze-Ukraina”. Doświadczenia polskich samorządów omówił Damian Miechowicz reprezentujący miasto Zamość – „Praktyczne aspekty akcji pomocowej dla Ukrainy”, natomiast organizacje pozarządowe reprezentowała Ewa Piwko-Witkowska, prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie w wystąpieniu pt. ”Od euforii po niechęć – doświadczenia organizacji pomagającej Ukraińcom na terenie UA”. Doświadczenia związane z udzielaniem pomocy zaprezentowało również Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej. Moderatorem w tej części konferencji był Wojciech Żukowski, prezes Euroregionu Roztocze.  

W konferencji uczestniczyła delegacja z Ukrainy z prezesem Lokalnego Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Roztocze-Ukraina” i burmistrzem Żołkwi Olegiem Volskyim, panią burmistrz Ivano-Frankowska Iryną Perun, burmstrzem Rawy Ruskiej Ivanem Ivanusą,  burmistrzem Nowojaworowska Volodymyrem Matseliukhiem, Bogdanem Dubnevychem – burmistrzem Sołonki w obwodzie lwowskim, a także przewodniczącymi rad miejskich i komitetów wykonawczych, dyrektorami i kierownikami jednostek samorządowych. Jednostki samorządu terytorialnego Euroregionu Roztocze reprezentował wicestarosta janowski Michał Komacki, burmistrz Narola Grzegorz Dominik, burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman, wójt gminy Suciec Zbigniew Naklicki, wójt gminy Rudnik Paweł Kucharczyk oraz Agnieszka Pasieczna – dyrektor CKSiT w Lubyczy Królewskiej.

W trakcie trwania konferencji na Rynku Wielkim w Zamościu była prezentowana wystawa plenerowa „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Roztocza”.

W ramach zadania powstał reportaż: https://lublin.tvp.pl/73656829/solidarni-z-ukraina

W ramach zadania powstał spot reklamowy: https://lublin.tvp.pl/73657224/roztocze-dla-mlodych

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.


Data publikacji: 24.10.2023

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców