Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Roztocze w TVP!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023” na realizację projektu pn. „Roztocze dla młodych”.

W projekcie podjęto działania, które będą inicjowały i stymulowały kontakty między społeczeństwami polskim i ukraińskim, służące podkreśleniu wkładu i zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie oraz pobudzeniu polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej w obszarach kultury, edukacji, współpracy młodzieży i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt ma również na celu promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, wyróżniającego się bogactwem przyrody, o ciekawej ofercie kulturalnej i turystycznej. 

W ramach działania „Roztocze w TVP”

powstał spot: https://lublin.tvp.pl/73657224/roztocze-dla-mlodych

oraz reportaż: https://lublin.tvp.pl/73656829/solidarni-z-ukraina

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.


Data publikacji: 30.10.2023

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców