Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Kursy w Akademii Zamojskiej!

Akademia Zamojska uruchomiła kursy INSPEKTORA SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ: trening fizyczny i zdrowotny, animacja czasu wolnego, pływanie, taniec, tenis stołowy.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA KURSY:

 1. Część ogólna – (marzec 2024)
  Instruktor Sportu i Rekreacji – 80 godzin zajęć teoretycznych
  Instruktor Turystyki Aktywnej – 70 godzin zajęć teoretycznych.
  z części ogólnej zwolnienie są absolwenci studiów wyższych: wychowanie fizyczne, trener
  sportowy, turystyka i rekreacja
 2. Część specjalistyczna – (kwiecień 2024 – maj 2024)
  Instruktor Sportu i Rekreacji – 30 godzin zajęć praktycznych + 30 godzin praktyk
  (trening fizyczny i zdrowotny, pływanie, animacje czasu wolnego, tenis stołowy, taniec)
  Instruktor Turystyki Aktywnej – 20 godzin zajęć praktycznych + 40 godzin praktyk
  (turystyka kajakowa, turystyka narciarska, turystyka rowerowa i piesza).
 3. Szczegóły realizacji kursów:
 • wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie średnie
 • miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych: obiekty sportowe OSiR w Zamościu i sale
  wykładowe Akademii Zamojskiej, tereny sportowo – rekreacyjne.
 • dni zajęć teoretycznych i praktycznych – 5 weekendów (w piątki po południu oraz soboty i
  niedziele);
 • miejsce i termin praktyk – dowolne lub wskazane przez organizatora;
 • forma zajęć: stacjonarna;
 • forma zaliczeń: udział w zajęciach, pisemne i ustne sprawdziany wiedzy oraz umiejętności;
 • nie jest wymagane doświadczenie w wybranej specjalizacji;
 • uzyskanie certyfikatu i legitymacji instruktorskiej (w j. polskim i j. angielskim).

Data publikacji: 16.02.2024

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców