Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie opracowania Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030.

Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii na temat współpracy ponadlokalnej w zakresie szeroko pojętej mobilności, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach na terenie gmin i powiatów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Ankieta dostępna w linku: https://bit.ly/SRMR2030


Data publikacji: 19.02.2024

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców