Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Premia społeczna: granty dla JST – spotkanie w Lublinie!

Fundacja Fundusz Współpracy serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli samorządów i ich jednostek organizacyjnych na temat projektu „Premia społeczna” (FERS) – innowacyjnego mechanizmu wspierającego finansowo samorządy, które chcą zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej.

Data: 26.06.2024 (środa), godz. 10.00-15.00

Miejsce: Lublin (dokładny adres w formularzu rekrutacyjnym i na www)

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do JST – przyszłych grantobiorców “Premii”. Do uczestnictwa zapraszamy również przedstawicieli działających w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i innych mających wpływ na kształtowanie rozwoju świadczenia usług społecznych przez PES.

W trakcie spotkania zaprezentujemy założenia mechanizmu „Premia społeczna”, przedstawimy korzyści z jego wdrożenia, a także omówimy harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy. Podczas spotkania zaprezentujemy również wiele cennych rozwiązań z zakresu zlecania i realizacji usług społecznych przez PES w regionach. Opowiemy m.in. o: rozwoju świadczenia usług społecznych, tworzeniu systemu na poziomie gminy i powiatu, kontraktowaniu oraz roli PES w ich realizacji.

Ramowa agenda wydarzenia znajduje się w formularzu rejestracyjnym oraz na stronie www: https://premiaspoleczna.pl/spotkanie-informacyjne-w…/ .

Premia społeczna to mechanizm, który wspiera rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców lokalnym partnerom: stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom ekonomii społecznej. JST mogą ubiegać się o grant pokrywający 25-70% wartości zamówionych usług społecznych, jeśli powierzą je PES. Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Po więcej informacji zapraszamy na: www.premiaspoleczna.pl


Data publikacji: 19.06.2024

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców