Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wybrano władze Euroregionu Roztocze oraz Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego!

W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu Człowiek i Biosfera Roztocze zostało wpisane do światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO jako Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”.

W 5. rocznicę tego wydarzenia w Suścu zostały zwołane walne wyborcze zgromadzenia członków dwóch organizacji roztoczańskich – Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Do Zarządu Euroregionu Roztocze zostali wybrani:

Prezes WOJCIECH ŻUKOWSKI – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Zastępca ANDRZEJ SZARLIP – starosta biłgorajski

Zastępca HENRYK KARWAN – starostwa tomaszowski

Członek zarządu BARBARA BROŹ – starosta lubaczowski

Członek zarządu PAWEŁ KUDREL – wicestarosta kraśnicki

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący STANISŁAW GRZEŚKO – starosta zamojski

Członek komisji ZENON ZYŚKO – wicestarosta janowski

Członek komisji ARKADIUSZ MROCZEK – burmistrz Narola

Obradom Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze przewodniczył prof. Marcin Szewczak – członek zarządu województwa lubelskiego.

Odbyły się wybory do organów statutowych Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Do prezydium Zgromadzenia wybrano:

KAZIMIERZA MISZTALA burmistrza Krasnobrodu – jako przewodniczącego;

MARKA ŁUSZCZYŃSKIEGO burmistrza Lubyczy Królewskiej – zastępcę.

Wybrano zarząd w składzie:  

WOJCIECH ŻUKOWSKI burmistrza Tomaszowa Lubelskiego – przewodniczący;

HENRYK KARWAN starosta tomaszowski – zastępca;

ANDRZEJ SZARLIP starosta biłgorajski – zastępca;

STANISŁAW GRZEŚKO starosta zamojski – członek zarządu;

PAWEŁ KUDREL wicestarosta kraśnicki – członek zarządu;

ZENON ZYŚKO wicestarosta janowski – członek zarządu.

W skład Komisji rewizyjnej weszli:

JÓZEF RUDY burmistrz Frampola – przewodniczący,

ROMAN DZIURA burmistrz Józefowa – członek komisji,

ZBIGNIEW NAKLICKI wójt gminy Susiec – członek komisji.

Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny powstał w 2023 roku w oparciu o struktury Euroregionu Roztocze. Jego zasadniczym zadaniem jest realizacja projektów „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich” finansowanych z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość dofinansowania zadania wynosi 47 770 000 euro.  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Data publikacji: 20.06.2024

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców