Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Jubileusz 50-lecia Domu Kultury w Krasnobrodzie!

W 1974 roku dokonano uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnobrodzie. Stąd też rok 2024 jest rokiem obchodów jubileuszu 50-lecia działalności domu kultury, który na przestrzeni pół wieku działała pod różnymi nazwami (Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Upowszechniania Kultury, Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, Centrum Kultury i Sportu), a obecnie jest to Krasnobrodzki Dom Kultury.

Uroczystości jubileuszowe, na które serdecznie zapraszają Burmistrz Krasnobrodu i Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbędą się w dniach 5-6 lipca 2024 roku.


Data publikacji: 26.06.2024

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców