Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zarząd

Wojciech Żukowski – Prezes Zarządu

Wojciech Żukowski ur. w 1964 roku w Wyszkowie, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w oświacie i administracji, między innymi był nauczycielem i dyrektorem szkoły w Majdanie Wielkim, pracował w Kuratorium Oświaty w Zamościu jako wicekurator, dyrektor Delegatury oraz Starszy Wizytator. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Lubelskiego Kuratora Oświaty. W latach 2002-2005 był Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszów Lubelski IV kadencji. Od 2005 do 2007 pełnił funkcję wojewody lubelskiego, w wyborach parlamentarnych 2007 roku uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, uzyskując w okręgu chełmskim ponad 16 tys. głosów. W 2010 r. został wybrany na urząd burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, w 2014 i 2018 uzyskał reelekcję wygrywając wybory w pierwszej turze. Od 2020 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu nowo powstałego Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. 
Andrzej Rolla – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Rolla urodził się 11 listopada 1966 r. Do szkoły podstawowej chodził w Urzędowie, w roku 1985 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kraśniku. Następnie w latach 1985–1990 studiował na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Zootechniki,  jednocześnie zdobył kwalifikacje pedagogiczne, kończąc Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.

Andrzej Rolla pracę zawodową rozpoczął 1 września 1990 r. jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kluczkowicach. Następnie przez 29 lat pracował w Zespole Szkół-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. W latach 1996-2017 był dyrektorem tej szkoły. Dodatkowo ukończył kilkadziesiąt różnych form doskonalenia zawodowego, podnosząc swoje kwalifikacje z dziedziny oświaty, zarządzania, pozyskiwania środków z UE.

Andrzej Rolla zawsze aktywnie uczestniczył i uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, jest członkiem Zarządu Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, członkiem Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Urzędowie oraz Klubu Sportowego Racing Team Kraśnik. Napisał wiele artykułów do lokalnych wydawnictw: „Głosu Ziemi Urzędowskiej” i „Gazety Urzędowskiej”.

 Za działalność patriotyczną w utrwalaniu polskości na Kresach Wschodnich został odznaczony Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa. W latach 1999–2002 prowadził Katolicką Wszechnicę Ludową powołaną przez Kurię Metropolitarną w Lublinie i został odznaczony Medalem Archidiecezjalnym „Lumen Mundi”. Otrzymał także Medal Starosty kraśnickiego, Medal 600-lecia Urzędowa i Medal 100-lecia Obrony Lwowa.

Andrzej Rolla swoją aktywność oświatowo-społeczną z powodzeniem łączył z działalnością samorządową. Sprawował funkcję radnego Rady Gminy Urzędów V i VI kadencji oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Urzędów VI kadencji. 21 października 2018 r. zdobył mandat radnego Rady Powiatu Kraśnickiego startując z listy Prawa i Sprawiedliwości, a na sesji inauguracyjnej został wiceprzewodniczącym Rady Powiatu VI kadencji w Kraśniku, natomiast 27 marca 2019 r. mianowano go starostą kraśnickim. Od 2020 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Andrzej Szarlip – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Szarlip jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie w Lublinie. Do momentu wyboru na starostę powiatu biłgorajskiego pracował jako rzecznik prasowy w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie. Angażuje się w działania społeczne, związany jest z wieloma lokalnymi stowarzyszeniami. W przeszłości brał czynny udział w projektach PCK i organizował lokalne życie kulturalne, a także współpracował z lokalnymi mediami. Pracował również w biurze Wojewody Lubelskiego.

Grzegorz Dominik – Członek Zarządu

Grzegorz Dominik (Jędrzejówka k. Narola) – absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach: zarządzanie sprzedażą i marketing w banku i windykacja i zarządzanie wierzytelnościami w banku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek ekonomia. Burmistrz Miasta i Gminy Narol (od 2018 roku). Inicjuje i wspiera działania społeczne. Pasjonat lokalnej historii. Z chęcią oprowadza zainteresowanych po schronach Linii Mołotowa w Rawsko-Ruskim Rejonie Umocnionym. Propaguje aktywny sposób spędzania czasu wolnego i zachęca do odkrywania swojej małej ojczyzny, dzieląc się w mediach społecznościowych relacjami z wycieczek w interesujące miejsca Narolszczyzny.
Damian Miechowicz – Członek Zarządu

Damian Miechowicz – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, wcześniej członek Zarządu i wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość. W tym czasie m.in. tworzył i wdrażał markę turystyczną „Zamość. Twierdza otwarta”, dzięki której liczba turystów odwiedzających miasto wzrosła o ponad 50 proc., a także reprezentował Zamość na forum Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, biorąc udział w ogólnoświatowych kongresach w Peru i Korei Południowej.

Wśród swoich największych sukcesów wymienia tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego, którym w 2017 roku Polska Organizacja Turystyczna nagrodziła „Zamojską Twierdzę Atrakcji”, drugie miejsce miasta w konkursie 7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości oraz fakt, że Zamość dwukrotnie zdobył tytuł Świetlnej Stolicy Polski.

Mówi po francusku, angielsku i hiszpańsku.

Obecnie jest dyrektorem Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Liczby

59

jednostek samorządu terytorialnego

54

samorządy z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

550 tys.

liczba mieszkańców