Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zachęcamy samorządy do udziału w darmowym szkoleniu

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu z zakresu BUDOWANIA PARTNERSTW.

Szkolenie skierowane jest do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

W trakcie szkolenia dowiecie się:

Jak przygotować i wdrażać strategie ponadlokalne?

Jak zarządzać obszarem funkcjonalnym?

Co potrzeba aby gminy ze sobą współpracowały?

Jak z sukcesem wdrażać ZIT, RLKS, ITT? Co wynika z WPR?

Jak działać aby współpraca między samorządami była trwała?

Jak efektywnie budować współpracę trójsektorową?

Dwudniowe bezpłatne szkolenie odbędzie się w Hotelu Folwark w Łochowie w terminach 13/14; 14/15; 15/16 grudnia.

NIE ZWLEKAJ Z REJSTRACJĄ! Linki do zapisów na szkolenia znajdują się poniżej:

Warsztaty 13/14:
https://docs.google.com/…/16KuMoirDuLvBqowRqKgq…/edit

Warsztaty 14/15:
https://docs.google.com/…/1uIaq5kfiycM6BEUe79LTEqi…/edit

Warsztaty 15/16:
https://docs.google.com/…/1uIaq5kfiycM6BEUe79LTEqi…/edit


Szczegóły na temat szkolenia znajdują się w załącznikach:


Data publikacji: 08.12.2022

Liczby

60

jednostek samorządu terytorialnego

55

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

555 tys.

liczba mieszkańców