Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Aktualności

Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej!
23.11

Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej!

Mikołajkowa zbiórka prezentów dla dzieci na Ukrainie!
19.11

Mikołajkowa zbiórka prezentów dla dzieci na Ukrainie!

Debata na Ukrainie!
10.11

Debata na Ukrainie!

Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2021 w Zamościu!
27.10

Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2021 w Zamościu!

„Obywatelskie Roztocze” – umowy o granty podpisane!
25.10

„Obywatelskie Roztocze” – umowy o granty podpisane!

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy!
21.10

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy!

Wyniki konkursu „Obywatelskie Roztocze”!
12.10

Wyniki konkursu „Obywatelskie Roztocze”!

STUDIA PODYPLOMOWE NA KUL!
11.10

STUDIA PODYPLOMOWE NA KUL!

Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci!
27.09

Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci!

Wizyta studyjna uczestników projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”!
25.09

Wizyta studyjna uczestników projektu „Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”!

Promocja produktu w Internecie!
20.09

Promocja produktu w Internecie!

Trwa nabór wniosków w projekcie „Obywatelskie Roztocze”!
16.09

Trwa nabór wniosków w projekcie „Obywatelskie Roztocze”!

Praktyczne aspekty wypełniania formularza projektowego!

Praktyczne aspekty wypełniania formularza projektowego!

Podstawy prawne organizowania działalności organizacji społecznych!
15.09

Podstawy prawne organizowania działalności organizacji społecznych!

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ!
14.09

SZKOLENIE INSTRUKTORÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ!

V Krajowy Kongres Sekretarzy
09.09

V Krajowy Kongres Sekretarzy

Efektywne zarządzanie wolontariatem!
07.09

Efektywne zarządzanie wolontariatem!

Roztocze w fotografii!
03.09

Roztocze w fotografii!

Kamieniarka bruśnieńska i drzeworyt płazowski!
02.09

Kamieniarka bruśnieńska i drzeworyt płazowski!

Zabytki archeologiczne z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza na Roztoczu i terenach przyległych!
01.09

Zabytki archeologiczne z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza na Roztoczu i terenach przyległych!

AeroPiknik Lotniczy – Fundusze Europejskie w lot! 12 września w Kresowej Osadzie
31.08

AeroPiknik Lotniczy – Fundusze Europejskie w lot! 12 września w Kresowej Osadzie

Cmentarze – miejsca i pomniki pamięci jako forma dziedzictwa kulturowego!
30.08

Cmentarze – miejsca i pomniki pamięci jako forma dziedzictwa kulturowego!

„Cerkwie – dziedzictwo kulturowe pogranicza”!
28.08

„Cerkwie – dziedzictwo kulturowe pogranicza”!

Nazwy geograficzne Roztocza!
27.08

Nazwy geograficzne Roztocza!

Formy ochrony przyrody i zróżnicowanie kulturowe Roztocza!
26.08

Formy ochrony przyrody i zróżnicowanie kulturowe Roztocza!

Historia i dziedzictwo społeczności żydowskiej Roztocza!
25.08

Historia i dziedzictwo społeczności żydowskiej Roztocza!

„Polak, Węgier – két jó barát. Lubelskie bliskie Węgrom” – działania promocyjne na antenie Radia Lublin!
23.08

„Polak, Węgier – két jó barát. Lubelskie bliskie Węgrom” – działania promocyjne na antenie Radia Lublin!

Euroregion Roztocze realizuje projekt grantowy!
22.08

Euroregion Roztocze realizuje projekt grantowy!

Podpisanie umowy na projekt edukacyjny!
10.08

Podpisanie umowy na projekt edukacyjny!

Certyfikaty UNESCO odebrane!
07.08

Certyfikaty UNESCO odebrane!

Lubelskie bliskie Węgrom!
16.07

Lubelskie bliskie Węgrom!

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza
01.07

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

Warsztaty CWD – SENIORZY!
23.06

Warsztaty CWD – SENIORZY!

Zaproszenie na Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza!
22.06

Zaproszenie na Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza!

„Moje roztoczańskie drzewo” – konkurs fotograficzny
01.06

„Moje roztoczańskie drzewo” – konkurs fotograficzny

Spotkanie Rady Partnerstwa „Roztocze Środkowe”!
20.05

Spotkanie Rady Partnerstwa „Roztocze Środkowe”!

Zebranie Zarządu Euroregionu!
27.04

Zebranie Zarządu Euroregionu!

Diagnoza CWD do konsultacji
19.04

Diagnoza CWD do konsultacji

Międzynarodowe spotkanie Euroregionu Roztocze!
10.04

Międzynarodowe spotkanie Euroregionu Roztocze!

Życzenia wielkanocne!
29.03

Życzenia wielkanocne!

Euroregion Roztocze jest organizacją międzynarodową!
28.01

Euroregion Roztocze jest organizacją międzynarodową!

Powiat Lubaczowski Subregionem Turystycznym Roztocze!
25.01

Powiat Lubaczowski Subregionem Turystycznym Roztocze!

Euroregion Roztocze w najnowszych „ReWizjach Tomaszowskich”!
18.01

Euroregion Roztocze w najnowszych „ReWizjach Tomaszowskich”!

Marka Turystyczna Roztocze – konferencja podsumowująca projekt!
29.12

Marka Turystyczna Roztocze – konferencja podsumowująca projekt!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
17.12

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Euroregion podpisał porozumienie o współpracy!
27.10

Euroregion podpisał porozumienie o współpracy!

Zawarcie partnerstwa w Tomaszowie Lubelskim!
30.09

Zawarcie partnerstwa w Tomaszowie Lubelskim!

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Biłgoraju!
16.09

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Biłgoraju!

Współpraca województw w promocji  Marki Turystycznej Roztocze!
29.07

Współpraca województw w promocji Marki Turystycznej Roztocze!

Powstał Euroregion Roztocze Ukraina!
24.07

Powstał Euroregion Roztocze Ukraina!

Zebranie założycielskie Euroregionu Roztocze!
20.05

Zebranie założycielskie Euroregionu Roztocze!

Konferencja inicjująca powstanie Euroregionu Roztocze!
07.02

Konferencja inicjująca powstanie Euroregionu Roztocze!

Liczby

54

jednostki samorządu terytorialnego

49

samorządów z województwa lubelskiego

6

samorządów powiatowych i miasto na prawach powiatu

530 tys.

liczba mieszkańców